Ревматолози създават дългосрочна стратегия зa лечение на подагра с лекарства за понижаване на пикочната киселина. Те стигат до заключението, че минават от 3 до 33 месеца преди кристалите на пикочната киселина да са напълно разтворени и пациентите да са излекувани от подагра.

Пристъпи на подагра

Пристъпите на подагра често продължават месеци или дори години. Отлагането на кристали на пикочната киселина може да продължава с години без симптоми, а понякога и видимите възли (тофи) на тялото също се появяват на по-късен етап. Дори при много пациенти тофите никога не се виждат без ЯМР или КТ сканиране.

Ниво на пикочната киселина

Ясно е, че причината за подагра е натрупването на пикочна киселина в организма. Следователно логичното лечение е да се намали нивото на пикочната киселина. След като кристалите са разтворени и не могат да се образуват нови кристали, човек е излекуван от подагра, но за да се постигне това, нивото на пикочната киселина трябва да се понижи до такава степен, че да няма кристализация. Желаното ниво е определено от Британското ревматологично общество (BSR) и то е 5 mg/dl.
В рамките на три месеца при 18 пациента средното ниво на пикочната киселина е било намалено от 9,2 mg/dl до 4,8 mg/dl със средства за понижаване на пикочната киселина. След 33 месеца всички кристали се разтварят и всичките 18 пациенти са били излекувани от подагра.

Информиране на пациентите

Важно е пациентите да са наясно с необходимостта от адекватни дългосрочни терапии за понижаване на пикочната киселина. Пациентите също трябва да знаят, че промяната на начина на живота, особено диетата, е от съществено значение за излекуването.

Заключение

Пациентите могат да излекуват подаграта си чрез намаляване на нивото на пикочната киселина под 5 mg/dl. При това ниво вече съществуващите кристали се разтварят и нови не могат да се образуват. Изследователят прави извод, че най-ниското възможно ниво на пикочна киселина през първите няколко години е най-ефективното мерило за цел на бъдещото лечение на подагра.

Източник: Постигане на целта: стратегия за лечение на подагра (Oxford University Press от името на Британското общество по ревматология).